કીલીદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કીલીદાર

પુંલિંગ

  • 1

    જેની પાસે કૂંચી રહેતી હોય (કિલ્લો, તિજોરી, ઇત્યાદિની) તે આદમી, કિલ્લીદાર.