ગુજરાતી માં કેંચીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કૂંચી1કેંચી2કેંચી3

કૂંચી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચાવી.

 • 2

  લાક્ષણિક ઉપાય.

 • 3

  રહસ્ય જાણવાનું સાધન.

મૂળ

सं. कूचिका

ગુજરાતી માં કેંચીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કૂંચી1કેંચી2કેંચી3

કૂચી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કૂચડી; નાનો કૂચડો; જાડા વાળની પીંછી.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં કેંચીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કૂંચી1કેંચી2કેંચી3

કેંચી3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  મલખમ અને કુસ્તીનો એક દાવ.

ગુજરાતી માં કેંચીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કૂંચી1કેંચી2કેંચી3

કૂચી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  મહોલ્લો; ગલી.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં કેંચીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કૂંચી1કેંચી2કેંચી3

કેંચી

 • 1

  કાતર.

 • 2

  છાપરાના આધાર માટે મુકાતું ત્રિકોણાકાર ચોકઠું.

મૂળ

तु., हिं ;म.