કૂદાકૂદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂદાકૂદ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વારંવાર કૂદવું તે.

  • 2

    લાક્ષણિક વલવલાટ.

  • 3

    હદથી જ્યાદે ખર્ચવું તે.