કેવલાન્વયી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કેવલાન્વયી

વિશેષણ

ન્યાયશાસ્ત્ર​
  • 1

    ન્યાયશાસ્ત્ર​
    માત્ર અન્વયવ્યાપ્તિવાળું (સાધન કે અનુમાન).