કૉંગ્રેસમૅન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૉંગ્રેસમૅન

પુંલિંગ

  • 1

    કૉંગ્રેસનું કે તેને લગતું.

  • 2

    મહાસભાવાદી.