કૉલ જોડાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૉલ જોડાવવો

  • 1

    ફોનની વાત કરવાને ફોનવાળા પાસે જોડાણ કરાવવું કે કરી આપવા કહેવું.