કૉલ માગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૉલ માગવો

  • 1

    ફોનની વાત કરવાને ફોનવાળા પાસે જોડાણ કરાવવું કે કરી આપવા કહેવું.