કોકડું ઉતારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોકડું ઉતારવું

  • 1

    ત્રાક પરનું કે કોકડાનું સૂતર ફાળકા પર લપેટી લેવું.