કોકડું ગૂંચાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોકડું ગૂંચાવું

  • 1

    કામ ગૂંચવણમાં પડવું-ગૂંચાવું; ઉકેલ ન થવો.