કોકડું વળીને સૂવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોકડું વળીને સૂવું

  • 1

    શરીરનાં અંગો સંકોચીને ટૂંટિયું વાળીને સૂવું.