ગુજરાતી

માં કોટની 9 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કોંટ1કોંટું2કોટ3કોટું4કોટ5કોટું6કોટ7કોટું8કોટ9

કોંટ1

સ્ત્રીલિંગ

કાઠિયાવાડી
 • 1

  કાઠિયાવાડી ખૂંધ (આખલા કે ઊંટની).

મૂળ

सं. स्कंध =ખાંધ?

ગુજરાતી

માં કોટની 9 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કોંટ1કોંટું2કોટ3કોટું4કોટ5કોટું6કોટ7કોટું8કોટ9

કોંટું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કોટું; પેંતરો.

ગુજરાતી

માં કોટની 9 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કોંટ1કોંટું2કોટ3કોટું4કોટ5કોટું6કોટ7કોટું8કોટ9

કોટ3

પુંલિંગ

 • 1

  +કોટિ; કરોડ; સો લાખની સંખ્યા.

 • 2

  ડગલો.

ગુજરાતી

માં કોટની 9 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કોંટ1કોંટું2કોટ3કોટું4કોટ5કોટું6કોટ7કોટું8કોટ9

કોટું4

વિશેષણ

સુરતી
 • 1

  સુરતી આડું; વાંકું.

ગુજરાતી

માં કોટની 9 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કોંટ1કોંટું2કોટ3કોટું4કોટ5કોટું6કોટ7કોટું8કોટ9

કોટ5

પુંલિંગ

 • 1

  કિલ્લાની દિવાલ; રક્ષણ માટે કરેલી ભીંત.

 • 2

  શત્રુ ન ભેદી શકે એવી વ્યૂહરચના.

 • 3

  વંડો.

 • 4

  કોટની અંદરનો ભાગ.

મૂળ

सं; दे; कोट्ट

ગુજરાતી

માં કોટની 9 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કોંટ1કોંટું2કોટ3કોટું4કોટ5કોટું6કોટ7કોટું8કોટ9

કોટું6

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પક્ષીનો માળો.

મૂળ

सं. कोष्ठ ?

ગુજરાતી

માં કોટની 9 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કોંટ1કોંટું2કોટ3કોટું4કોટ5કોટું6કોટ7કોટું8કોટ9

કોટ7

પુંલિંગ

 • 1

  એકદમ સાત હાથ કરી લેવા અને સામાને એકે ન કરવા દેવો તે (પાનાની રમતમાં).

મૂળ

सं. कोष्ट ?

ગુજરાતી

માં કોટની 9 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કોંટ1કોંટું2કોટ3કોટું4કોટ5કોટું6કોટ7કોટું8કોટ9

કોટું8

નપુંસક લિંગ

 • 1

  સામો છેતરાય આપણને ફાયદો થાય એવો પેંતરો-બાજી.

 • 2

  તકરારી-ખટપટ વચ્ચે ઊભું કરેલું કામ.

ગુજરાતી

માં કોટની 9 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કોંટ1કોંટું2કોટ3કોટું4કોટ5કોટું6કોટ7કોટું8કોટ9

કોટ9

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ડોક; ગળું.

મૂળ

दे. कोट्टा