કોટના કાંગરા કૂદી જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોટના કાંગરા કૂદી જવા

  • 1

    મર્યાદા ઓળંગી જવી.