કોટ આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોટ આપવો

  • 1

    સામા પક્ષને કોટથી હરાવવો-સાતે હાથ કરી લઈ પૂરો હરાવવો.