કોટે બાંધવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોટે બાંધવું

  • 1

    ગળે વળગાડવું (જવાબદારી કે વ્યસન ઇ૰) સાથે લેવું.