કોટે વળગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોટે વળગવું

  • 1

    ગળે બાઝવું.

  • 2

    બોજારૂપ થવું.