ગુજરાતી

માં કોઠની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કોઠ1કોઠું2કોઠ3કોઠું4કોઠું5કોઠું6કોઠું7

કોઠ1

પુંલિંગ

 • 1

  એક જાતનો સાપ (ચ.).

ગુજરાતી

માં કોઠની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કોઠ1કોઠું2કોઠ3કોઠું4કોઠું5કોઠું6કોઠું7

કોઠું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પક્ષીનો માળો.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  એક જાતનો સાપ (ચ.).

ગુજરાતી

માં કોઠની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કોઠ1કોઠું2કોઠ3કોઠું4કોઠું5કોઠું6કોઠું7

કોઠ3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એક ફળ; કોઠું.

મૂળ

જુઓ કોઠું

ગુજરાતી

માં કોઠની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કોઠ1કોઠું2કોઠ3કોઠું4કોઠું5કોઠું6કોઠું7

કોઠું4

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પ્રપંચ; પેંતરો.

 • 2

  કોઠના ઝાડનું ફળ.

 • 3

  ચહેરો; મોં.

મૂળ

જુઓ કોટું

ગુજરાતી

માં કોઠની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કોઠ1કોઠું2કોઠ3કોઠું4કોઠું5કોઠું6કોઠું7

કોઠું5

નપુંસક લિંગ

 • 1

  સામો છેતરાય ને આપણને ફાયદો થાય એવો પેંતરો-બાજી.

 • 2

  તકરારી-ખટપટનું વચ્ચે ઊભું કરેલું કામ.

ગુજરાતી

માં કોઠની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કોઠ1કોઠું2કોઠ3કોઠું4કોઠું5કોઠું6કોઠું7

કોઠું6

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પક્ષીનો માળો.

મૂળ

सं. कोष्ठ ?

ગુજરાતી

માં કોઠની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કોઠ1કોઠું2કોઠ3કોઠું4કોઠું5કોઠું6કોઠું7

કોઠું7

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કોઠીનું ફળ.