કોઠીંબડે આગ ઊઠવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોઠીંબડે આગ ઊઠવી

  • 1

    અશક્ય બનવું.