કોઠી જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોઠી જેવું

  • 1

    બહુ જાડું (માણસ).