કોઠો ધીકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોઠો ધીકવો

  • 1

    અંદર ચિંતાથી બળવું.