કોઠો વટલાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોઠો વટલાવવો

  • 1

    નિષિદ્ધ ખાવું પીવું; દેહ ભ્રષ્ટ કરવો.