કોઠું ઉતારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોઠું ઉતારવું

  • 1

    યુક્તિથી કામ સાધવું.