કોઠે ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોઠે ઊતરવું

  • 1

    સમજાવું.