કોઠું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોઠું કરવું

  • 1

    યુક્તિથી કામ સાધવું.