કોઠે પડી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોઠે પડી જવું

  • 1

    ખાસ અસર ન થવી; અસર કરતું મટવું (જેમ કે, શિખામણ, દવા ઇ૰).