કોડિયા જેવું કપાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોડિયા જેવું કપાળ

  • 1

    નાનું કપાળ; દુર્ભાગ્ય.