કોણી મારીને માર્ગ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોણી મારીને માર્ગ કરવો

  • 1

    જોર કરીને આગળ આવવું.