કોણી વીંઝવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોણી વીંઝવી

  • 1

    ગામમાં આગેવાની લેવી.

  • 2

    દેખાડો કરવો.