કોથળીનું મોં છોડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોથળીનું મોં છોડવું

  • 1

    છૂટે હાથે પૈસા ખરચવા.