કોથળીમાંથી બિલાડું નીકળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોથળીમાંથી બિલાડું નીકળવું

  • 1

    નહીં ધારેલું નીકળવું; અણધાર્યું બનવું; છેતરાવું.