કોથળીમાંથી સાપ નીકળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોથળીમાંથી સાપ નીકળવો

  • 1

    નહીં ધારેલું નીકળવું; અણધાર્યું બનવું; છેતરાવું.