કોથળીસાંથ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોથળીસાંથ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જમીનદારના, ગરાસિયાના અથવા સરકારના ભરણામાંથી અપાતો વટાવ.