કોથળી છૂટી મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોથળી છૂટી મૂકવી

  • 1

    છૂટે હાથે પૈસા ખરચવા.