કોથળે ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોથળે ઘાલવું

  • 1

    દબાવી-છૂપાવી રાખવું.

  • 2

    [ચર્ચા] બંધ કરવી.