કોથળે જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોથળે જવું

  • 1

    કોથળામાં માલ ભરી ફેરી કરવી.