કોપરાં જોખવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોપરાં જોખવા

  • 1

    ઊંઘમાં ઝોકાં ખાવાં.