કોર્ટબાજી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોર્ટબાજી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કોર્ટમાં કેસ લડયા કરવા તે કે તેમાં રસ યા કુશળતા.