કોર્ટ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોર્ટ કરવું

  • 1

    કોર્ટમાં કેસ કરવો-કામ ચલાવવું.