કોરટે જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોરટે જવું

  • 1

    (ખાનગી ન પતતાં) મામલો અદાલતમાં દાખલ થવો કે કરવો.