કોરમોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોરમોર

અવ્યય

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી લગોલગ કોર ઉપર; તદ્દન કોરે.

કોરુંમોરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોરુંમોરું

વિશેષણ

  • 1

    તદ્દન કોરું-લૂખું.

  • 2

    તદ્દન નવું; વાપર્યા કે ઉકેલ્યા વિનાનું.