કોરમ ખૂટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોરમ ખૂટવું

  • 1

    કોરમ પૂરતી હાજરી ન હોવી.