કોરમ તૂટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોરમ તૂટવું

  • 1

    સભામાં (વચ્ચે) કોરમ સંખ્યા જેટલી હાજરી ન રહેવી.