કોરમ થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોરમ થવું

  • 1

    સભાને માટેની જરૂરી સંખ્યા હાજર થવી.