કોરો ચેક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોરો ચેક

  • 1

    રકમ ભર્યા વિનાનો (ગમે તે ભરી શકાય એવો) ચેક; 'બ્લૅન્ક ચેક'.