કોરું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોરું કરવું

  • 1

    પાણી કે ભેજ સુકાઈ જાય તેમ કરવું.