કોરે બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોરે બેસવું

  • 1

    સ્ત્રીએ વેગળું બેસવું; અટકાવ આવવો.