કોળેકોળ લઈને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોળેકોળ લઈને

  • 1

    ખૂબ ખડખડાટ (હસવું).