કોશરચનાવિજ્ઞાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોશરચનાવિજ્ઞાન

નપુંસક લિંગ

  • 1

    કોશવિજ્ઞાન; કોશવિદ્યા; કોશરચનાવિજ્ઞાન; કોશરચનાના સૈદ્ધાંતિક અને વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસસંબંધી વિજ્ઞાન; 'લૅક્સિકોગ્રાફી'.