ગુજરાતી

માં કોશવિજ્ઞાનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કોશવિજ્ઞાન1કોશવિજ્ઞાન2

કોશવિજ્ઞાન1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    શરીરના કોશ વિષેની વિદ્યા 'સાઇટોલૉજી'.

ગુજરાતી

માં કોશવિજ્ઞાનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કોશવિજ્ઞાન1કોશવિજ્ઞાન2

કોશવિજ્ઞાન2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    કોશવિદ્યા; કોશરચનાવિજ્ઞાન; કોશરચનાના અને સૈદ્ધાંતિક વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસસંબંધી વિજ્ઞાન; 'લૅક્સિકોગ્રાફી'.