ગુજરાતી માં ક્લોરિનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ક્લોરિન1ક્લોરિન2

ક્લોરિન1

પુંલિંગ

રશાયણવિજ્ઞાન
  • 1

    રશાયણવિજ્ઞાન
    એક (ઝેરી) વાયુ-મૂળતત્ત્વ.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી માં ક્લોરિનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ક્લોરિન1ક્લોરિન2

ક્લોરિન2

પુંલિંગ & પુંલિંગ

રશાયણવિજ્ઞાન
  • 1

    રશાયણવિજ્ઞાન
    એક (ઝેરી) વાયુ-મૂળતત્ત્વ.