ગુજરાતી

માં ક-ની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ક-1કુ-2

ક-1

  • 1

    નઠારું, અયોગ્ય ઇત્યાદિ અર્થ સૂચક પૂર્વગ. ઉદા૰ 'કપૂત'; 'કજોડું'.

મૂળ

सं. कु

ગુજરાતી

માં ક-ની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ક-1કુ-2

કુ-2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    નામ પૂર્વે આવતાં 'ખરાબ, ખોટું, હલકું, નિંદિત, પાપી' એવો અર્થ સૂચવે. ઉદા૰ કુમાર્ગ, કુકવિ, કુજોગ.

મૂળ

सं.